Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

Emisja
7496 5ba4
P
Reposted fromLotte Lotte

April 20 2017

Emisja
Pomiędzy 18 i 19 minutą płyną parowcem na wycieczkę do Trzebieży.

April 07 2017

Emisja

April 06 2017

Emisja
1196 b7d6 500
Kocyk

April 05 2017

Emisja
9065 5fa3 500
Morska 100 / Lisa Kuli
1940
Emisja
8956 e832 500
TOS
T. Suwart 1973

March 29 2017

Emisja
0588 a325 500

March 26 2017

Emisja
0100 9737 500

Piergiorgio Branzi | Boy with a clock 
Comacchio - 1956
Emisja
Play fullscreen
Prywatne życie kota (1944), reż. Alexander Hackenschmied (Hammid) i Maya Deren (prywatnie małżeństwo)
Reposted fromciarka ciarka

March 25 2017

Emisja
6773 5b1b 500

Provides two suicide options instead of one.
Reposted byrailways railways
Emisja
Kowloon Walled City w 1989 roku.

Miasto wielkości Sopotu lub Gniezna ściśnięte do wymiarów prostokąta o sumie boków 800 metrów.
Wyjęte spod prawa.
Reposted bylongfish longfish

March 23 2017

Emisja
.
Marcin Bors / Kasia Lins / Władysław Broniewski 

"Wiersz ostatni" 

March 21 2017

Emisja
3773 e2cd 500
Banpo Bridge
Reposted byCityLights CityLights

March 19 2017

Emisja
2888 c4b1 500
Hau - how dog does?
Emisja
7115 d2d0 500
      Take Me to The Church
Emisja
kiedyś przyjdzie taki czas, że zatęsknimy za sobą oboje, ale nie będziemy mieli odwagi nawet ze sobą porozmawiać.
Reposted fromwaflova waflova
Emisja
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaawaria awaria
Emisja
Dzięki zupie rok 2016 nigdy się nie wydarzył. Ona wiedziała, że dla wielu z nas to był dotychczas najgorszy rok. Pamiętajmy o tym i zacznijmy od początku, nawet jeśli w tym momencie. Bo przecież roku 2016 nigdy nie było...
— od początku!
Reposted fromniskowo niskowo viaa-antimatter a-antimatter

March 18 2017

Emisja
2093 e7bc
Illest

March 17 2017

Emisja
Reposted fromdanio danio viafascynacje fascynacje
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl