Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2018

Emisja
Dziękuję za to co było. Przepraszam za to czego nie będzie. 
— 212
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Emisja
Leżałam na podłodze, patrzyłam w sufit i płakałam jak dziecko. Wiedziałam, że nie ma sensu nikomu mówić o tym, jak się czuje. Już i tak uważali mnie za dziwadło. 
Emisja
7577 866a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaiammistake iammistake
Emisja
Szukałem słów, których, jak zawsze, nie było.
— Witold Gombrowicz
Reposted fromhigh-hope high-hope viabylejaka bylejaka
Emisja

November 10 2018

Emisja
Do dziś najgorsze myśli nieraz mną targają, że może tak się umiera. Po prostu nie przyjdzie się, nie odpisze na list, nie podniesie słuchawki telefonu.
— Wieslaw Myśliwski, „ Ucho igielne”
Reposted fromlifeless lifeless
Emisja
4700 85ba 500
Rhondda Tunnel 
Reposted byBrainyroadsrailways

November 09 2018

Emisja

Edinburgh Canal - Canonmills. 1000 yards long abadonned railway tunnel 40ft. under Scotland Street, Dublin Street & St Andrew Square. Tunnel was completed in May 1847
Reposted byAdalbert67 Adalbert67
Emisja

Carnforth 21:55

Reposted byfilmowyelinelajasmine-girlmastematrzynasty-miesiac
Emisja
4031 2ff8


Brief Encounter (1945)

Reposted byilovemoviesiammistakebansheeredvarethSilentForestPorannyvakatrzynasty-miesiacdirtyliarjointskurwysynzwariowalamsummerstaridontlikeuesstecarmenlunaszarlotka76JessSilentedangel

November 08 2018

Emisja
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 07 2018

Emisja
Między tym co gaśnie, a tym co jest wciąż niejasne łudzę się, że może wszystko to się tylko śniło.
— #między
Reposted fromsistersofmercy sistersofmercy
Emisja
1168 2ba0 500

November 06 2018

Emisja
1869 131b 500
Próżna 14, Warszawa dziś
Reposted bywarsawhashdancingwithaghostcallasFlowialiuszlittledisappointmentsstrzepyczinokollkiksikariLeguanienpomoorconnlasairbercikHypothermiapicakusjanuschytrusslovasucznikLuukkacattolicozachlannynieobecnoscniezwyyklaBrainyndmythmaou666frunemanidjethepimiimiTehawankakatastrofoyeahyeahyeahtutus
Emisja
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Emisja
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka

November 02 2018

Emisja
9730 0ffc 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakaesekuchen kaesekuchen
3920 f351 500

November 01 2018

October 31 2018

Emisja
0652 bc0d
Reposted fromposzum poszum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl