Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2018

Emisja
Reposted fromsilence89 silence89 viasercowiskos sercowiskos
Emisja

Im wrażliwszy człowiek, tym trudniej mu zbliżyć się z podobnym sobie. Potrzeba wielu dziesiątków, setek sprzyjających okoliczności. Każde kolejne odkrycie czegoś wspólnego zbliża zaledwie o mały krok. A wystarczy jedno nieporozumienie, by wszystko przepadło.

— Aleksander Sołżenicyn "Oddział chorych na raka"
Reposted fromyourtitle yourtitle viasercowiskos sercowiskos

July 19 2018

Emisja
5308 be4f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viakapella kapella
9406 7093 500

sky-of-ashes:

Saw this outside my college campus

Reposted frompiecesofbird piecesofbird viastrzepy strzepy

July 17 2018

Emisja

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid viammkmpl mmkmpl
Emisja

July 16 2018

Emisja
Ucieczki
Reposted bymmkmplcytatyzksiazekfuckyeahliteraturaspotlightwildgirlwhoisjimmypomoorrenegade4everlubiew0Adalbert67zvrtrydixmalaamimhsahalucynowael-kaktusczesciczolemOnly2youlottibluebellniepotrzebnaprzygodamycelinemyfuckingrealityfreewayjointskurwysynusuntojojinthesunpanato

June 26 2018

Emisja
4641 1d43
Lea
Emisja
4226 448e 500
Reposted from4777727772 4777727772

June 25 2018

Emisja
1650 f2b5
Reposted from4777727772 4777727772

June 20 2018

Emisja
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viaciarka ciarka

May 27 2018

Emisja
6549 ce5a 500
Reposted fromtfu tfu viaAvadacadavra Avadacadavra
Emisja
Play fullscreen
Reposted fromciarka ciarka

May 10 2018

Emisja
1738 ed45
Reposted fromEtnigos Etnigos viabylejaka bylejaka

February 18 2018

Emisja
Play fullscreen
Po co ja tu jestem? Co w moim sercu na dnie 
Tylko diabeł wie
Bo ja też nie wiem, nie...
Reposted frombylejaka bylejaka

February 16 2018

Emisja
1782 df0b
budapeszt
Reposted fromsouxie souxie

February 02 2018

Emisja
1186 f963 500
Reposted fromrichardth richardth viadusielecc dusielecc
Emisja

bardzo denerwuje mnie, kiedy faceci używają zwrotu „zostawiła mnie dla innego”. Nie, nie zostawiła Cię dla innego. Zostawiła Cię, bo jej:

a) nie kochałeś

b) nie doceniałeś

c) kochałeś ją i doceniałeś, ale nie umiałeś jej tego okazać.

— wyrwanezkontekstu (http://www.wyrwanezkontekstu.pl/literatura/to-nieprawda-ze-kobieta-odchodzi-zwykle-do-innego/)

February 01 2018

Emisja
Byliśmy naiwnymi idiotami, wyobrażałam sobie, że pomimo różnych poglądów, wszyscy będziemy wobec siebie lojalni i nie podstawimy sobie nogi. Niezależnie od bardzo różnych poglądów na to, jak powinien wyglądać nasz kraj.
Ja sobie wyobrażałam, że lojalność typu przedwojennego jest bezdyskusyjna,
 a pomysł, że ktoś komuś, zza węgła podstawia nogę wydawał mi się obrzydliwy. 
Teraz jest on w stałym programie funkcjonowania politycznego.
W tym sensie my byliśmy idiotami. 
— Zosia Romaszewska
Reposted byzireloveutionplatranta

January 31 2018

Emisja
"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".
— Ryszard Kapuściński
Reposted fromstercum stercum viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl