Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

Emisja
13:09
Może w innym czasie, innym miejscu, z innym bagażem doświadczeń, ewentualnie w innej rzeczywistości, znowu się spotkamy i przeżyjemy razem życie, które dzisiaj nas przerosło.
— Lizz Murphy
Reposted fromataszka ataszka

June 14 2017

Emisja
21:13
Emisja
20:12
5536 2794 500
Emisja
19:25
Mieliśmy już za sobą wszelkie powroty i wiedzieliśmy, że się nie wraca ani do tych samych miejsc, ani do tych samych planów. Chyba od tego momentu w człowieku zaczyna się dorosłe życie. Długo nie mogliśmy w to uwierzyć. Nieodwracalność zdarzeń i uczuć jest równie absurdalna jak śmierć, trudno ją zaakceptować. Na szczęście ta wiedza przychodzi na samym końcu: kiedy umiera nam ktoś bliski albo kiedy kończy się miłość. Ale zanim przyjdzie, człowiek próbuje i próbuje, próbuje o wiele dłużej niż to ma sens 
— Grażyna Jagielska
Reposted fromdrunkenheart drunkenheart viaznikajac znikajac

June 12 2017

Emisja
06:10
1211 2b93 500
chyba bardziej niż troszku.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Emisja
02:27
Nie lubił lata. Lato go dołowało. Nieznośnie długie dni, godziny i godziny światła z krótką przerwą na nieprecyzyjną ciemność. Zdecydowanie za krótką. Nie należał do gatunków nocnych, nie należał też do dziennych. Jego naturalne środowisko to średnie lub całkowite zachmurzenie i niekorzystny biomet. Wtedy czuł się najlepiej, pracował najwydajniej, wtedy świat rysował się klarownie szarą kreską.
— Ignacy Karpowicz, Ości

June 11 2017

Emisja
23:05
9677 5e20 500
Magda była jak śmierć...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Emisja
23:03

Bardzo ładnie wyglądasz na zdjęciu
i fryzurę masz inną, niż znałam.
Wszystko sprawdzam, rok po twoim odejściu. 
Nie powinnam tu wchodzić. Wiem sama.

Nie powinnam, lecz ta łatwość pociąga,
że raz kliknę i znowu cię widzę.
Minął rok i na twój profil zaglądam
już nie częściej niż raz na tydzień

— Nowe wiersze sławnych poetów.
Reposted fromblackismycolour blackismycolour
Emisja
21:24
4989 bc74 500
Reposted bynoticeme noticeme

May 31 2017

Emisja
22:00
3338 0243 500
Wiecznemu dziecku życzy Astrid.

April 23 2017

Emisja
01:08
7496 5ba4
P
Reposted fromLotte Lotte

April 20 2017

Emisja
00:46
Pomiędzy 18 i 19 minutą płyną parowcem na wycieczkę do Trzebieży.

April 07 2017

Emisja
17:54

April 06 2017

Emisja
20:09
1196 b7d6 500
Kocyk
Reposted bypartyhardorgtfo partyhardorgtfo

April 05 2017

Emisja
14:27
9065 5fa3 500
Morska 100 / Lisa Kuli
1940
Emisja
14:19
8956 e832 500
TOS
T. Suwart 1973

March 29 2017

Emisja
00:31
0588 a325 500

March 26 2017

Emisja
17:00
0100 9737 500

Piergiorgio Branzi | Boy with a clock 
Comacchio - 1956
Reposted bynoticeme noticeme
Emisja
16:54
Play fullscreen
Prywatne życie kota (1944), reż. Alexander Hackenschmied (Hammid) i Maya Deren (prywatnie małżeństwo)
Reposted fromciarka ciarka

March 25 2017

Emisja
11:01
6773 5b1b 500

Provides two suicide options instead of one.
Reposted byrailways railways
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl